19.05.2018

Najskôr vytvoril internetový portál, ktorý mal slúžiť na podporu startupov a umožňoval projektom zviditeľniť sa pred investormi v rámci istej lokality. Filip Šimončič sa však hneď na začiatku chytil do vlastnej siete a stal sa súčasťou jedného z prezentovaných projektov Živá Kombuča, z ktorého sa sformovala značka Mana Roots.

Čítaj viac