Pravidlá súťaže – Instagram 

1. Zúčastniť sa môže iba fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku.

2. Do súťaže budú zaradený iba tí, ktorí followujú instagramový profil: mana_roots a zároveň v komentári označia aj minimálne jedného človeka.

3. 1. výherca získa 24 kusov fľiaš od firmy Mana Roots, otvárak, tričko a tašku Mana Roots.

2. výherca získa 12 kusov fľiaš od firmy Mana Roots, otvárak, tričko a tašku Mana Roots.

4. Šúťaž sa skončí 12.9.2021 o 24:00.

5. Žrebovanie bude prebiehať na instagramovom profile: mana_roots.

6. Vyhlasovatel súťaže vyhlasuje, že súťaž nieje žiadným spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spajaná so sociálnou sieťou, kde je príspevok umiestnený.

7. Organizátorom súťaže je Mana Roots s.r.o..

8. Mana Roots s.r.o. berie na seba zodpovednosť za zákonné fungovanie súťaže.